Witamy na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej.

Nasza jednostka została utworzona w 1935 roku.
W chwili obecnej liczy 88 członków, w tym 31 strażaków tworzących JOT.

czytaj dalej...

Ostatnio dodane:

PT, 19-01-2018

Walne Zebranie 2018


Zarząd OSP Jelna zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawcze, w dniu 27 styczeń 2018 w Domu Kultury w Jelnej o godz. 17.
Po zebraniu zapraszamy na zabawę karnawałową z osobą towarzyszącą.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Dyskusja.
7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
10. Wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
12. Zakończenie zebrania.


Józef Nicpoń
Prezes Zarządu OSP Jelna
tagi: osp, jelna, straz, straż, ochotnicza straż pożarna.